Nieuwe auto’s in België zijn duurder geworden. Wat is de impact voor Belgische werkgevers en werknemers?

Ook in België ziet men de noodzaak om de C02 uitstoot van de zakelijke auto’s drastisch omlaag te brengen. De klimaatdoelstellingen worden niet behaald en dus is het tijd voor actie! Daarom zijn er per 1 juli 2023 wetswijzigingen van kracht voor alle Belgische bedrijven met een wagenpark die zakelijk worden gebruikt met uitzonderingen van de lichte bestelauto’s, vrachtauto’s en motorfietsen.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

De fossiele brandstofauto’s die vanaf 1 juli 2023 worden besteld zullen maandelijks 15% tot 20% duurder worden. Dat is natuurlijk heel vervelend maar hoe komt dat dan? Twee factoren hebben hier invloed op. Enerzijds heeft de Belgische overheid besloten om de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten op de vennootschapsbelasting te versoberen, volgens de stapsgewijze afbouw zichtbaar in tabel 1.

Tabel 1: Stapsgewijze afbouw aftrekbaarheid autokosten

Bestellingen fossiele auto’s 2023 2024 2025 2026 2027 2028
< 1 juli 2023 100% 100% 100% 100% 100% 100%
> 1 juli 2023 100% 100% 75% 50% 25% 0%

Anderzijds is de CO2 solidariteitsbijdrage (oftewel de bijdrage voor privégebruik) verhoogd door een extra rekenfactor (multiplicator). Ook deze verhoging gaat stapsgewijs, zie tabel 2.

Tabel 2: Stapsgewijze verhoging solidariteitsbijdrage per maand (inclusief indexatie en multiplicator)

Fosielle auto’s Vanaf 1 juli 2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v.
Oude minimumbijdrage €20,83 €20,82 €23,41 €25,99 €28,57 €31,15
Multiplicator x2,25 x2,25 x2,75 x4,00 x5,50 x5,50
Nieuwe minimumbijdrage €70,52 €70,52 €96,86 €156,42 €236,42 €257,78

Wat betekent dit voor je werknemer?

Zolang je als werkgever elektrisch rijden stimuleert verandert er weinig voor je personeel. Wel kan de VAA (Voordeel Aller Aard) hoger worden wanneer je je personeel nog steeds verplicht om een fossiele brandstofauto te bestellen. Hoe komt dit dan? Nou dat komt doordat in de berekening van de VAA de CO2 uitstoot van de auto wordt vergeleken met een norm in de markt. Dus stimuleer elektrisch rijden om je personeel niet te benadelen!

Meer weten?

De Wagenparkbeheerders uit Utrecht beheert wagenparken van grote bedrijven in Nederland en België en helpen je graag om het beheer slimmer, efficiënter en goedkoper te maken. Kijk gerust naar onze beheer en consultancy diensten. Of neem contact met ons op via info@dewagenparkbeheerders.nl of +31 30 2374700.

 

Update juli 2023