De introductie van CO2 zero-emissiezones en de impact op zakelijke wagenparken

Vanaf 1 januari 2025 mogen gemeenten een stadsgebied aanwijzen waar geen vervuilende bestelbussen en vrachtwagens meer mogen rijden. Zo’n gebied wordt een CO2 zero-emissiezone, ook wel ZE-zone of groene zone genoemd. De invoering van deze zones is één van de gevolgen van de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid, en heeft grote impact voor bedrijven met een zakelijk wagenpark.

De eisen voor voertuigen in CO2 zero-emissiezones

Met de invoering van de zones wil de overheid de CO2-uitstoot in de steden verminderen en het zakelijk gebruik van milieuvriendelijke voertuigen – zoals elektrische- en waterstofvoertuigen – bevorderen. Binnen de CO2 zero-emissiezones geldt voor voertuigen straks dan ook de regel: de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen – zoals stikstof en fijnstof – moet nagenoeg nul zijn. Oftewel: voertuigen die nog afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen mogen hier niet meer rijden. Vanaf 1 januari 2025 geldt dit voor al het vrachtverkeer, bedrijfsbussen en voor bestelwagens die bedrijfsmatig worden gebruikt. Mogelijk wordt dit in 2025 uitgebreid met taxi’s en bussen.

Wat betekent dit voor jouw wagenpark?

Kort door de bocht houdt dit in dat al jouw bedrijfswagens vanaf 1 januari 2025 moeten voldoen aan de nieuwe regels, als ze in of door een zero-emissiezone rijden. Echter, voor sommige type bedrijfsauto’s geldt een overgangsregeling, waarbij ze tot een bepaald moment nog wél in emissiezones mogen rijden.

Deze overgangsregeling geldt voor:

● Bestelauto’s Euro 5: tot 1 januari 2027 toegestaan
● Bestelauto’s Euro 6: tot 1 januari 2028 toegestaan
● Vrachtwagens Euro 6 (bakwagen of laadwagen) die op 1 januari 2025
maximaal 5 jaar oud is: tot 1 januari 2030 toegestaan

Vanaf 1 januari 2030 moeten toch echt alle zakelijke voertuigen in de zero-emissiezones emissievrij rijden. Dit betekent praktisch dat bedrijven worden gedwongen in de komende jaren hun voertuigen te vervangen door elektrische bedrijfswagens. Het is daarom van groot belang om nu al een nauwkeurige inventarisatie te maken van de status van het huidige wagenpark en te bepalen welke aanpassingen nodig zijn. Daar helpen wij graag bij.

De 4 stappen naar een CO2 zero-emissiezone proof wagenpark

Als je in de uitvoering van je werkzaamheden te maken krijgt met CO2 emissiezones, is het belangrijk om nu stil te staan bij de toekomst. 2030 is dichterbij dan je denkt en vaak hebben bedrijven te maken met nog lopende contracten. Om een goed beeld te krijgen van de impact van de invoering van de CO2 emissiezones op jouw bedrijf en het huidige wagenpark, doorlopen we samen de volgende vier stappen.

Stap 1: In kaart brengen zero emissiezones.
We brengen het werkgebied van jouw bedrijf in kaart en lokaliseren de zero-emissiezones waar je mee te maken krijgt. Hierdoor identificeren we de mogelijke knelpunten voor het bedrijf.
Stap 2: Huidige bedrijfswagens onder de loep nemen.
We maken een inventarisatie van alle voertuigen in het huidige wagenpark. We beoordelen deze voertuigen op specificaties en maken een overzicht van de voertuigen die eventueel vervangen moeten worden.
Stap 3: De overstap naar emissievrije bedrijfswagens.
We zoeken uit wat voor jou de mogelijkheden zijn op het gebied van emissievrije voertuigen. Op basis van de mogelijkheden adviseren wij over de overstap naar geschikte emissievrije bedrijfswagens.
Stap 4: De mogelijkheid voor een alternatieve tussenoplossing.
Voor wie een emissievrije bedrijfswagen (nog) niet haalbaar is, nemen we alternatieve oplossingen onder de loep en brengen we een realistisch en haalbaar advies uit gericht op jouw bedrijf of organisatie.

Hulp of advies voor een CO2-vrij wagenpark

Hulp of advies nodig bij de transitie naar een emissievrij wagenpark? Wij staan klaar om jou te begeleiden! Neem contact op met onze consultant, dan zorgen we ervoor dat jouw bedrijf klaar is voor de regels en normen van de toekomst.