Privacy Statement

Wij hebben deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen De Wagenparkbeheerders in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden van de gegevensverwerking

In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als u
vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met De Wagenparkbeheerders: +31(0)30-2374700 of info@dewagenparkbeheerders.nl

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor juridische dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoeken klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies

Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken uw surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IPadres. Zie verderop onze cookieverklaring waarin we uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.

Contact- of aanmeldformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen en aanvragen doen. Wij gebruiken hiervoor:

 • Naam (verplicht veld)
 • E-mailadres (verplicht veld)
 • Telefoonnummer
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Vraag/Opmerking/bericht (vrij invoerveld) (verplicht veld)

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Sollicitatieformulier

Met het sollicitatieformulier kunt bij u ons reageren op een vacature. Vanwege het creëren van gelijke kansen voor sollicitanten en voor gewenste diversiteit, verzoeken wij u uw CV zo neutraal mogelijk op te stellen en geen pasfoto toe te voegen. Voor het sollicitatieformulier worden onderstaande gegevens gevraagd:

 • Naam (verplicht veld)
 • E-mailadres (verplicht veld)
 • Telefoonnummer (verplicht veld)
 • CV (upload) (verplicht veld)
 • Motivatiebrief (upload) (verplicht veld)
 • Vraag/Opmerking/bericht (vrij invoerveld)

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag toestemming en voorbereiding eventuele overeenkomst. Wij gebruiken deze gegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor het sollicitatieproces. Zonder uw toestemming worden CV’s niet in portefeuille gehouden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij melden u vooraf welke andere bedrijven uw gegevens krijgen.

Social media buttons

Op deze site is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Linkedin. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Linkedin zelf. Deze knop wordt actief indien u daarop klikt. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van
  wachtwoorden;
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en
  camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS)
  technologie;
 • Doel gebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg:

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen als u dit belangrijk vindt en eventueel de verschillende informerende links.

Soorten cookies:
Op onze website worden de volgende analytische en functionele cookies of soortgelijke technieken gebruikt:

Dienst Soort / Doel Type / Naam Geplaatst door
Google Analytics Analytisch _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Deze webiste

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van uw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden
Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

De Wagenparkbeheerders behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Functionaris Gegevensbescherming

Om de verwerking met persoonsgegevens volgens de nieuwste wet en regelgeving, de AVG, te laten verlopen, heeft de Wagenparkbeheerder een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via e mail: FG@dewagenparkbeheerders.nl. De e-mails worden binnen 24 uur beantwoord.

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen door middel van een e-mail gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming via: FG@dewagenparkbeheerders.nl. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder of via FG@dewagenparkbeheerders.nl.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

De Wagenparkbeheerders B.V.
Nijverheidsweg 16A
3534 AM Utrecht
info@dewagenparkbeheerders.nl

Heb je een vraag?

Maikel van de Sande
Consultant