Consultancy

Deskundig advies

Het professioneel beheren van een wagenpark en het managen van alle leveranciers is niet eenvoudig. Uw wagenpark kost veel geld en u heeft te maken met tal van uitdagingen op het gebied van leveranciersmanagement, informatiemanagement en gedragsbeïnvloeding. De consultants van De Wagenparkbeheerders beschikken over de juiste kennis en ervaring om u te ondersteunen en helpen u graag uw doelen te realiseren. We leveren advies voor zowel losse kortlopende projecten als lange projecten. De Wagenparkbeheerders is een volledig onafhankelijk bedrijf en niet gelieerd aan bedrijven die mobiliteitsdiensten leveren. Onze consultants zullen daarom altijd een onafhankelijk advies geven. Wel is het mogelijk om gebruik te maken van eventuele schaalvoordelen. Deze rekenen we dan altijd 1 op 1 door. Met alle adviesvragen over wagenparkbeheer of mobiliteit kunt u bij ons terecht.

Vereisten

Of u een bestaande klant bent en het wagenparkbeheer bij ons heeft uitbesteed of dat u het wagenparkbeheer zelf in handen heeft, maar een losse vraag heeft met betrekking tot uw wagenpark of nieuwe vormen van mobiliteit, iedereen kan bij onze consultants terecht. We helpen bedrijven graag met het verstrekken van advies of het nu een eenmalige vraag is of een langlopend traject. Ook de grootte van uw wagenpark maakt ons niet uit, want iedereen heeft te maken met nieuwe ontwikkelingen in de branche. Er gelden daarom geen verdere verplichtingen waaraan uw vraagstuk of bedrijf moet voldoen.

Kosten

Onze consultants bekijken iedere opdracht nauwkeurig en bespreken voorafgaand een indicatie van het aantal benodigde uren om de opdracht te kunnen uitvoeren met het betreffende uurtarief. Afhankelijk van deze indicatie en op welke locatie de opdracht uitgevoerd wenst te worden zal er een vrijblijvende offerte verstuurd worden.

Interesse?

Heeft u een vraagstuk over uw wagenpark of mobiliteit waar onze specialisten u bij kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Ook wanneer uw specifieke vraagstuk niet bij de genoemde voorbeelden beschreven staat, maar het wel betrekking heeft tot wagenparkbeheer of mobiliteit, denken onze consultants graag met u mee.

Neem contact met ons op

Voorbeelden van adviesvraagstukken over wagenparkbeheer

We beperken ons niet tot onderstaande adviesvraagstukken, dus ook voor overige vragen rondom wagenparkbeheer kunt u bij ons terecht.

 • Data analyse
  We voeren een analyse uit aan de hand van een voertuigoverzicht met als doel verbanden te kunnen leggen, trends te ontdekken en signaleringen te kunnen doen. Dit met als doel concrete conclusies en aanbevelingen te doen met betrekking tot uw kosten, duurzaamheid en optimalisatie van uw voertuigvloot.
 • Wet- en regelgeving
  Periodiek analyseren en informeren we u over gewijzigde wet- en regelgeving en voorzien we u van een impactanalyse van uw wagenpark.
 • Autokeuze beleid
  We adviseren over de keuze in merken en modellen voor zowel personenauto’s en lichte bestelauto’s met of zonder inrichting die het beste aansluiten bij de doelstellingen, eisen en wensen van uw bedrijf.
 • Elektrificatie
  We geven advies met betrekking tot het elektrificeren van uw wagenpark inclusief het advies van laadoplossingen bij uw bedrijf op locatie en op de thuislocatie van uw medewerker.
 • Koop versus lease
  We leveren graag advies over de keuze van aankoop versus lease van uw wagenpark (personenauto’s, lichte bestelauto’s en vrachtauto’s).
 • Poolbeheer
  We adviseren over de optimale inzet van uw wagenpark en het beheer van uw stilstaande auto’s.
 • Opstellen van lease- en wagenparkbeleid
  Onze consultants helpen u graag met het opstellen van een (nieuw) lease/ wagenparkbeleid dat past binnen de (duurzame) doelstellingen van uw bedrijf en  bijdraagt in de mate van tevredenheid van uw medewerker. Ook is het herijken van de norm leasebedragen een onderdeel hiervan.
 • Tenders en aanbestedingen
  Wij initiëren en helpen u graag bij het leiden van tender- en aanbestedingstrajecten binnen de private en publieke sector met betrekking tot autolease en fleetmanagement.
 • Prijsborging
  We verzorgen een ‘pricing level check’ op basis van een (CBS)prijsindexcijfer en aan de hand van bulklijsten en inzetoffertes. Onze consultants maken hiervoor ook gebruik van een eventuele price level agreement (PLA) die gesloten is tussen uw bedrijf en de autoleasemaatschappij.
 • Procesoptimalisaties
  We voorzien u van voorstellen met betrekking tot het verbeteren van de operationele processen tussen uw bedrijf en uw leveranciers met als doel efficiency verbeteringen door te voeren om daarmee de indirecte kosten te kunnen verlagen.
 • Benchmark analyse
  Onze consultants kunnen u voorzien van een totale benchmark analyse. Dit houdt een ‘pricing level check’ in van nieuwe leasecalculaties en bij contractaanpassingen, een controle op een juiste uitvoering van uw contractafspraken, het uitvoeren van factuurcontroles en het ter beschikking stellen van inkoopafspraken die wij met leveranciers hebben gesloten. Met de controle van uw huidige afspraken brengen we het verbeterpotentieel in kaart. U bepaalt vervolgens zelf van welke verbeteringen u gebruik wenst te maken.
 • Implementaties en (project)management
  We adviseren over of voeren gehele implementaties uit van nieuwe afgesloten mantelovereenkomsten en van (interim)projectmanagement met betrekking tot autolease en wagenparkbeheer.

Voorbeelden van adviesvraagstukken over mobiliteit

Als we u kunnen begeleiden in een geheel traject over de implementatie van een nieuw mobiliteitsbeleid, zouden we het als volgt aanpakken. Echter kunnen we u uiteraard ook adviseren of hulp bieden bij één of meerdere onderdelen van de beschreven voorbeelden. Mocht uw vraag er niet tussenstaan, schroom niet om onze consultants te benaderen, mogelijk kunnen we u alsnog van dienst zijn.

 • Medewerker enquête
  We voeren een medewerker enquête uit onder uw personeel met als doel de mobiliteitsbehoefte in kaart te brengen om daarmee richting te kunnen geven in het opstellen van nieuw mobiliteitsbeleid.
 • Workshop duurzame mobiliteit
  Vervolgens plannen, organiseren en leiden we een workshop over duurzame mobiliteit met als doel met u een brainstorm op te zetten over de mogelijkheden die de markt te bieden heeft en passen binnen uw doelstellingen. Uw doelstellingen kunnen betrekking hebben op de 5 P’s, namelijk: Planet, People, Profit en Problem free.
 • Mobiliteitsanalyse
  Daarna zullen onze consultants een mobiliteitsanalyse uitvoeren per medewerker met als doel de ideale mobiliteitsoplossing per (groep) medewerkers te kunnen voorstellen op grond van functie, woon/werk afstand en reisbehoefte. Het uitvoeren van een Geo analyse (postcode analyse) is hier onderdeel van.
 • Businesscases
  Ook kunnen we een businesscase opstellen op basis van een concept mobiliteitsbeleid om daarmee vanuit financieel oogpunt de juiste afweging te kunnen maken.
 • Verduurzaming en flexibilisering van zakelijke mobiliteit
  Middels het opstellen van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het implementeren van duurzame en flexibele mobiliteitsoplossingen zoals een fietslease, mobiliteitskaart en/of een mobiliteitsbudget, helpen we u graag met het verduurzamen en flexibiliseren van uw zakelijke mobiliteit.
 • Inkoopbegeleiding
  We initiëren, opzetten en begeleiden uw inkooptraject met als doel de juiste leverancier van de mobiliteitsoplossing te contracteren.
 • Implementaties en (project)management
  Onze consultants adviseren u graag over de implementatie van nieuwe mobiliteitsoplossingen en het uitvoeren van (interim)projectmanagement met betrekking tot de implementatie hiervan.
 • Marketing en (gedrags)campagnes
  Ook helpen we u graag met het initiëren, opzetten en begeleiden van marketing -en gedragscampagnes met als doel om de bekendheid van het nieuwe mobiliteitsbeleid te vergroten en het gewenste gedrag in het gebruik van alternatieve mobiliteitsoplossingen te vergroten (zoals gebruik van openbaar vervoer en de fiets).

Wij werken onder andere voor