De Wagenparkbeheerders behaalt ISO 27001 certificaat

De Wagenparkbeheerders heeft het ISO-27001 certificaat voor informatiebeveiliging behaald! Deze certificering laat zien dat De Wagenparkbeheerders klantinformatie effectief beschermt door risicoblootstelling te minimaliseren en een cultuur van informatiebeveiliging te stimuleren. De visie van Hubble op beveiliging sluit naadloos aan bij de pijlers van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

Een logische stap in de ontwikkeling van ons bedrijf. We werken voor grote bedrijven, verwerken veel informatie en willen hier de hoogste kwaliteit leveren. De betrouwbaarheid waarop we met die informatie omgaan speelt daarin een grote rol. Met de ISO-27001 certificering tonen we aan dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. (Maikel van de Sande, Algemeen Directeur)

Het ISO 27001-certificaat is uitgegeven door DEKRA. DEKRA is één van de grootste test- en certificatie-instellingen ter wereld. DEKRA heeft uitgebreide expertise in het auditen en certificeren van managementsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en informatiebeveiliging.