Klaar voor de verplichte registratie personenmobiliteit vanaf 1 januari 2024?

Mobiliteit is verantwoordelijk voor 18% van de totale CO2 -uitstoot in Nederland. 45% procent daarvan komt voort uit werkgebonden personenmobiliteit, die weer voor 86% bestaat uit woon-werkverkeer en 14% zakelijk verkeer. Om die uitstoot terug te dringen, heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel voor de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit.  Weet jij welke impact dit voor jou heeft en ben je voorbereid?

Bij De Wagenparkbeheerders begeleiden we onze klanten en delen we graag ons stappenplan om andere bedrijven te helpen. Neem gerust contact op met onze consultant wanneer je advies nodig hebt over een gepaste oplossing.

Stap 1: Start met je onderzoek

 • Heb je meer dan 100 werknemers in dienst die minimaal 20 uur per maand werkzaam zijn (exclusief inhuurkrachten, vrijwilligers en gedetacheerden)? Dan geldt de nieuwe regeling voor jou!
 • Ben jij volledig op de hoogte van de impact Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit? Ga op onderzoek uit of vraag hulp.
 • Zoek uit welke gegevens jullie al bijhouden van medewerkers rondom CO2-uitstoot en wat niet. De benodigde gegevens zijn als volgt:
  • Algemene NAW-gegevens van de werkgever;
  • Totaal aantal jaarkilometers woon-werkmobiliteit;
  • Totaal aantal jaarkilometers zakelijke mobiliteit;
  • Totaal aantal jaarkilometers van modaliteiten zonder CO2 (zoals fiets);
  • Gebruikte reismodaliteiten (OV, fiets, te voet, bromfiets/scooter, motorfiets, auto);
  • De brandstof types van eventuele auto’s, bromfietsen/scooters en motorfietsen;
  • Totaal aantal reizigerskilometers op jaarbasis (eventueel per concern of vestiging).

Stap 2: Hoe bereid jij je voor?

 • Informeer je medewerkers en de OR tijdig over de regeling en de rapportageverplichting. Besteed hierbij voldoende aandacht aan het omgaan met de privacygevoelige gegevens.
 • Betrek je stakeholders in je organisatie die gegevens kunnen aanleveren (denk aan HR, wagenparkbeheer, facilitair, salarisadministratie, mobility provider etc.).
 • Bepaal hoe je aan de registratie kunt voldoen. Lukt dit zelf, heb je advies nodig, of laat je het uitbesteden?

Stap 3: Rapporteren

 • Registreer vanaf 1 januari 2024 de zakelijke en woon-werk kilometers zoals de regelgeving dit voorschrijft (aantal kilometers, gebruikte vervoersmiddelen en type brandstof).
 • Maak afspraken met leveranciers over het aanleveren van reisgegevens in de juiste format en frequenties.

Stap 4: CO2-Uitstoot

 • Rapporteer jaarlijks vóór 1 juli over de CO2-uitstoot in relatie tot mobiliteit van het voorgaande jaar en laat dit ondertekenen door een tekenbevoegde.
 • Stel een plan op binnen jouw organisatie om de CO2-uitstoot door mobiliteit te verminderen. Denk daarbij om duurzaam reizen te stimuleren.

Stap 5: Aandacht vasthouden

 • Deel de duurzame ambities, doelen en rapportages binnen je eigen organisatie om zo duurzame mobiliteit blijvend onder de aandacht te houden. Samen zorgen we ervoor dat we de klimaatdoelstellingen gaan behalen!

Ben je geen klant van De Wagenparkbeheerders, maar kan je hier wel hulp of advies bij gebruiken? Onze consultant staat voor je klaar!

Neem contact met ons op!

 

Update september 2023